OB Rallijs jeb RO radies Amerikā, bet pamazām iekaro arī Eiropu un, kā zināms, pēdējos gadus arī Baltiju. Normatīvi dažādās valstīs atšķiras, FCI kopēju normatīvu pagaidām nav un arī Latvijā LKF apstiprinātu normatīvu nav. Tas ir kaut kas pa vidu starp Obedienci un adžiliti, pēc elementiem drīzāk līdzīgs obediencei, bet forma un izpildījums to pietuvina adžiliti. Atšķirībā no OB un adžiliti, kur katrs zina, kas viņam kurā brīdī jādara, RO trasē tiek izliktas zīmes, uz kurām uzzīmēts vai uzrakstīts veicamais vingrinājums. Attālums no zīmes līdz zīmei ir ne mazāk kā 3m, vidēji 3-5m. Pie katras zīmes ir jāveic kāds elements un pēc tam tālāk jādodas “blakus” pozīcijā līdz nākamajai zīmei un nākamajam uzdevumam. Šo trasi līdzīgi kā adžiliti sastāda tiesnesis, balstoties uz katras klases prasībām. Hendleriem tiek dotas 10 minūtes laika iepazīties ar trasi un šajā laikā drīkst uzdot jautājumus tiesnesim, ja kaut kas nav skaidrs. Dalībnieku uzdevums ir pēc iespējas ātrāk veikt trasi, pieļaujot pēc iespējas mazāk neprecizitāšu un kļūdu. Tiek vērtēts komandas darbs, gan veicot uzdevumu pie katras konkrētās zīmes, gan starp tām. Ļoti svarīgs ir kontakts un sadarbība, kā arī pozitīva gaisotne. Atšķirībā no OB, RO trases laikā drīkst komunicēt ar suni, drīkst viņu slavēt ar balsi, uzmundrināt. Arī žesti ar roku ir atļauti, tikai kā komandai tiem jābūt vienlaicīgiem ar balss komandu, citādi tā būs papildus komanda, par ko tiks noņemti punkti.

 

Trasē tiek izmantotas visas ikdienas paklausības treniņos lietotās komandas – sēdi, stāvi, guli, blakus, apiet riņķī, apsēsties frontāli, soļi, pagriezieni, suņa apiešana. Protams, kā jebkurā sporta veidā, jo augstāka klase, jo sarežģītāki elementi un to kombinācijas, RO-3 un RO-4 sunim jāprot strādāt ne tikai hendlera kreisajā, bet arī labajā pusē. Ja vairāki dalībnieki par trasi saņem vienādu punktu skaitu, ņem vērā laiku, kurā trase pieveikta, tātad īpaši tūļāties nav ieteicams, tomēr precizitāte noteikti ir svarīgāka. Pie mums ir četras oficiālās klases –

RO1 (Iesācēji) – 15 zīmes, max. 180.p.
RO-2 (Atklātā) – 17 zīmes, max 200.p.
RO-3 (Uzvarētāji) – 19 zīmes, max 220.p. Daļa no vingrinājumiem var būt no labās puses.
RO-4 (Meistari) – 21 zīme, max 240.p. Visi vingrinājumi var būt gan no labās, gan no kreisās puses.

 

Un divas neoficiālās – bērnu un kucēnu/debitantu klase. Šajās klasēs suņi drīkst startēt pie pavadas (kas gan nedrīkst būt nostiepta) un visu trases laiku drīkst izmantot kārumus. Arī Iesācēju klasē suns drīkst būt pie pavadas un drīkst līdzi ņemt kārumus, bet tos izsniegt var tikai apstājas punktos pie apzīmējuma "Halt", no elementa uz elementu tomēr jāvirzās bez kārumošanas.

 

Atšķirībā no OB, punktus nevis pieskaita, bet atņem. Ir maksimālais punktu skaits katrā klasē, no kura par kļūdām atņem veselus punktus. Pāriešanu uz nākamo klasi arī nosaka savāktais punktu skaits –

 

90% min 1 reizi, max 3
80% min 3, max 5
70% min 5, max - bez ierobežojuma.